Sijoitussuunnitelma

Sijoitussuunitelma on absoluuttisen tärkeä osa jokaisen tavoitteelisen sijoittajan perusideologiaa. Mikään tässä maailmassa ei toimi ilman huolellista suunnittelua, ainakaan toivotun mukaisesti. “Hyvin suuniteltu on puoliksi tehty” sanonta pitää myös sijoittamisen kohdalla varsin hyvin paikkansa. Sinulla pitää olla tavoitteita joita lähdet jahtaamaan oman strategian mukaisella sijoitusportfoliolla.

Sijoitussuunitelman avulla saat:

  • Selkeän kuvan nykyhetkestä
  • Tiedät mitä sinun pitää tehdä
  • Hajautat portfolion tehokkaasti
  • Pääset kohti asetettuja tavotteita

Seuraa kärsivällisesti suunnitelmaa ja pysy siinä. Muista, että markkinatilanteet elävät jatkuvasti ja mikään sunnitelma ei ole sataprosenttisen varma. Pitkällä tähtäimellä hyvä suunnitelma on kuitenkin paras ratkaisu onnistuneeseen sijoittamiseen.

Mikä on sijoitussuunitelma?

Sijoitussuunitelma on yksittäisen henkilön tai yhteisön asettama tavoitteelinen säästö suunitelma, joissa rahaa säätetään pankkitilin sijaan osakkeisiin, rahastoihin, indekseihin tai muihin sijoitustuotteisiin. Sijoitussuunitelma voi koostua myös kiinteistösijoituksista.

Suunitelman muodon ei tarvitse olla formaali, mutta sitä tulee ankarasti noudattaa mikäli haluaa päästä itselleen asettamiin tavoitteisiin.

Sijoitussuunitelman perus elementit ovat meidän mielestä (TTT):

  • Tavoite: aseta itsellesi konkreettinen tavoite, johon suunitelman avulla pyrit pääsemään.
  • Tavat: tavat joilla pääset haluttuun lopputulokseen, esimerkiksi sijoituskohteesi.
  • Toiminta: hyvä suunitelma vaatii konkreettisia toimia. Sijoittajan tulee rohkeasti uskaltaa ottaa riskejä pörssissä.

Miten laatia onnistunut sijoitussuunitelma

Aloita ensin selvittämällä nykyhetki, eli oma lähtötilanteesi. Kartoita oma taloudellinen tilanteesi ja pohdi kuinka paljon pystyt säästämään kuukausittain ja kuinka suuren ensimmäisen kertasijoituksen teet ja miten aiot sen hajauttaa. On tärkeää muistaa myös ajallinen hajautus, eli osta tasaisin väliajoin lisää osakkeita tai rahastoja, jotta saat keskimääräistä hankintahintaa laskettua.

Sijoitusstrategiasi voi koostua rahastoista, kasvuosakkeista, johdannaisista tai suoraan osinkoa maksavista osakkeista.

Kun me puhumme sijoitussuunitelmasta puhumme pitkäntähtäimen sijoituksista, emmekä treidaamisesta tai siihen liittyvästä päiväkauppastrategiasta.

Sijoitusportfoliosi olisi hyvä koostua hyvin hajautetuista instrumenteista eri toimialoilta, indekseistä ja muista sijoituskohteista. Mitä enemmän onnistut hajauttamaan portfoliota sitä tehokkaammin vältät yksittäisten toimialojen tappioriskit.

Ennen vanhaa klasinnen tapa oli ostaa muutamaa suuren pörssiyhtiön osaketta ja jättää hautumaan vuosiksi mahdollisen arvonnousun toivossa.

Nykyään mahdollisuuksia joista valita on enemmän ja sitä kauppta sijoitussuunitelmista pystyy tekemään entistä monipuolisempia kokonaisuuksia. Sitäpaitsi voit perinteisten holdaus-salkun lisäksi käydä halutessasi vielä päiväkauppaa, mikäli osaat ja sijoittaa saamasi tuotot takaisin osakkeisiin.

Riskinotto ja ajallinen hajautus

Yksi suurimmista ratkaisevista tekijöistä sijoitussuunitelmassa on riskinotto. Kuinka suurta tai nopeaa voittoa tavoittelet ja miten suuren riskin olet valmis ottamaan. Tänä vuonna esimerkiksi kaikkein riskisimmät ETF-rahastot tuottivat omistajilleen kaikkein eniten, mutta näin ei ole aina ollut.

Mitä korkeampiriskisemmän suunitelman valitset sitä todennäköisemmin sinun pitää pystyä varautumaan aikoihin jolloin suuri osa riskisijoituksista saattaa sulaa nopeasti.

Me suosittelemme kokoamaan kaksi eri salkkua, joista toinen on pitkäntähtäimenen holdaus-salkku ja toinen halutessaan riskisalkku, joka koostuu kasvuosakkeista, optioista ja johdannaisista.

Joka vuosi joku sen tekee, eli kiskaisee riskisalkulla yli 20000% tuoton. Vastaavaa on nähty esimerkiksi Nordnetin sijoitusmestari kilpailussa, jossa useat onnistuvat kasvattamaan 10 000 euron alkupääoman yli 100 000 euroon parissa viikossa.

Ajallinen hajautus

Älä sijoita koko pääomaa yhdellä kertaa, sillä saatat juuri osua laskuun jos huono tuuri käy. Kun tasaisin väliajoin sijoitat pääomaa eri kohteisiin varmistat, että oma strategiasi on hyvin toimiva ja tehokkaasti hajautettu.

Muita hajautustapoja

Voit pienentää sijoitusten riskisyyttä myös sijoittamalla ristikkäisiin toimialoihin, eli kun jokin teollisuuden ala kääntyy laskuun, toiset kääntyvät nousuun. Tai voit tukea positiotasi erilaisilla warranteilla, jos pelkäät osakkeiden laskevan tulevaisuudessa, mutta et halua luopua positiostasi.

Hyviä sijoitussuunitelmia on yhtä paljon kuin sijoittajiakin

Muista, että suunitelma joka toimii toiselle ei välttämättä toimi sinulle tai ei sovi sinulle. Jokaisen sijoittajan on hyvä laatia oma suunitelmansa itse tai asiantuntijan avustuksella ja pysyä yhdessä suunitelmassa. Suunitelmaa ei kannata koskaan muuttaa lennosta ellei oikeasti ole tarve.

Monet nuoret laativat omaa FIRE -portfoliotaan jo alle kolmekymppisenä siten, että tavoittelevat eläkeiän saavuttamista jo varsin varhain.

Hyvällä sijoitussuunitelmalla jota oikeasti noudatetaan on mahdollista saavutta asetetut tavoitteet, kunhan muistat olla kärsivällinen ja kylmähermoinen.

Jos et ole varma omasta suunitelmastasi voit ostaa melko turvallisia rahastoja. Niiden tuotto jää kuitenkin vain marginaaliseksi parempien vaihtoehtojen rinnalla. Sinä päätät.