Treidaaminen – Käy voitokasta päiväkauppaa

Treidaaminen antaa tavan osallistua markkinoille sekä treidaajan on hyvä pitää mielessään tavoitetta jolla ansaitaan tavallista osta ja pidä-strategiaa korkeampia tuottoja pitkällä aikavälillä. 

Treidaaja tekee lyhyellä aikavälillä tuottoa nouseviin että laskeviin kursseihi sen sijaan että hän odottaisi mahdollista pörssiromahduksen jälkeistä pidempää aikaväliä. 

Treidaamista voi oikeastaan kuka vaan tehdä melkein mistä tahansa, kunhan käytössä on suhteelisen tehokas tietokone sekä nettiyhteys joka ei pätki kokoajan. Treidaamisen positiivisia puolia on myös se ettei pomo ole kokoajan hengittämässä niskaan ja vaatimassa lisää tuloksia. 

Treidaamista voi tehdä harrastusmielessä tai työkseen. Kaikki nämä tekijät yhdistettynä tuotantopotentiaaliin antavat houkuttelevan mahdollisuuden lähteä kokeilemaan treidaamista ja mikä parasta pääsy markkinoille on kaikille vapaa. Kuitenkin ennen treidaamisen aloittamista tulee olla tietoa sekä taitoa kyseistä asiaa kohtaan, sillä se voi olla tuottoisaa kun sen osaa. 

Ennen sen aloittamista tulee valita oikea treidaus alusta sekä työkalut siihen. On suositeltavaa olla hyvä treidaus strategia, jolla varmistetaan tuottoisuus. 

Treidaamiseen ei erikseen vaadita tutkintoja tai pääsykokeita, joten sen aloittaminen on helppoa. Kuitenkaan parhaaksi treidaajaksi ei tulla lyhyessä ajassa, vaan se vaatii useita vuosia harjoittelua sekä työtä sen eteen eikä menestys ole ikinä 100 % taattua. 

Treidaaja ei voi ikinä luottaa kerran kuussa ilmestyvään palkkaan, vaan työtä pitää tehdä sen eteen lähes päivittäin. 

Uusista treidaajista lähes 90 % tekee epäonnistumisia ensimmäisenä vuotena, mutta oikealla strategisella lähestymistavalla, riskienhallinnalla sekä halulla oppia uutta on suurempi mahdollisuus onnistumiseen.

Onnistumisen myötä hyvän ja taitavan treidaajan palkka voi olla korkeampi kuin missään muussa ammatissa.

Suosituimmat ja parhaimmat treidaus alustat 2021

Etoro
5/5

eToro eroaa muista kaupankäyntialustoista, siellä pystyy kommunikoimaan muiden kanssa sekä koota omat portfoliot.

67% piensijoittajien hinnanerosopimustileistä menettää rahaa.

Avatrade
5/5

AvaTrade on yksi palkituimmista valuuttakauppojen (forex) valittäjistä. Jopa yli 200 000 asiakasta.

Avatrade arvostelu

Nordnet logo
5/5
Degiro
5/5

Hinnanerosopimukset ovat monimutkaisia välineitä, joissa on suuri riski nopeasta rahan menettämisestä vivutuksen vuoksi. 67–89 prosenttia piensijoittajista menettää rahaa sijoittaessaan hinnanerosopimuksiin. Kannattaakin miettiä, ymmärrätkö, miten hinnanerosopimukset toimivat ja onko sinulla varaa ottaa suuri riski rahojesi menettämisestä.

Oikea ja ammattimainen lähestymistapa

Treidauksen mahdollisuudet tehdä siitä voitokasta on lähestyä treidaamista oikeilla ammattimaisilla lähestymistavoilla. Sen sijaan, että sitä tekisi harrastusmielessä päivätyön lisäksi. Ammattimainen lähestymistapa vaatii kuitenkin strategian tekemisen sekä treidaamisbisnekselle, että itse treidaamiselle. Bisnesstrategian luominen kertoo siitä missä työskentelet, millaiset treidaus työkalut on käytössäsi sekä miten suuri treidauskassasi on. Treidausstrategiassa käy ilmi se millä markkinalla teet kauppaa, mitkä tuotteet valitset sekä miten aktiivisesti treidaamista teet. Ennen treidaamisen aloittamista strategian suunnittelemiseen kuuluu tavoitteiden asettaminen, jotta käytönnössä nähdään myöhemmin edistymisen mittari. Treidaamisessa olet siis yksityisyrittäjä, jolla on vastuu omista tekemisistä, mutta myös pääasiana on tehdä voittoa verojen jälkeen. 

Treidaaminen ei kuitenkaan ole ennaltamääriteltyä tiettyjen ohjeiden noudattamista eikä erillisiin sääntöihin perustuvaa kaupankäyntiä. Kun halutaan saavuttaa voitollinen treidausstrategia vaatii se perusteellista tutustumista tutkimuksiin, teorioiden testaamista hyvällä historiallisella datalla ja tämänhetkisillä markkinoilla sekä jatkuvaa strategian arvioimista ja muokkaamista. 

Treidaaminen
On suositeltavaa valita harkitusti ja tarkoin oikea kaupankäyntialusta. Menestyksekkään treidaajan ensimmäinen askel on valita sopiva alusta ja oikeat strategiat.

Erilaisia treidaustyylejä

Sijoittajalla tulee olla käytössään osta ja pidä-strategia, jossa osakkeita säilytetään salkussa monista vuosista jopa vuosikymmeniin asti. Treidaaminen voidaan jakaa aikaraamien perusteella erillaisiin treidaamistyyleihin, josta jokainen tyyli vaatii erilaisen tietotaidon sekä mentaliteetin. Esimerkiksi on olemassa voitollinen swing-treidaaja, joka tuskin heti olisi voitollinen skalppaaja, sillä uuden treidaamistyylin opetteleminen vaatii erilaisten ominaisuuksien taidokasta tekemistä. 

Scalping-strategia eli skalppaus on yksi tämän hetken suositummista traderin strategioista. Kyseisessä strategiassa on tavoitteena myydä lähestulkoon heti kun positio muuttuu voitolliseksi. Skalppaamisen tarkoituksena on pitää positioita auki vain sekunteja tai minuutteja sekä kauppaa käydään useita kymmeniä kertoja päivässä. 

Momentum traidingin tarkoituksena on taas käydä kauppaa uutisien ympärillä tai seurata hyviä ja vahvoja joko nousevia tai laskevia trendejä, jonka tarkoituksena kaupankäyntivoluumi on korkea. Vahvimmista strategioista joka tähän kuuluu on ostaa osakkeita joko positiivisten uutisten perusteella sekä pistää positio auki kunnes kunnes nousevasta trendistä osoitetaan loppumisen merkkejä. 

Range traidingissä on tarkoituksena käyttää hyödyksi teknisiä analyysejä sekä erityisesti osakkeiden vastustus- ja tukitasoja graafien eri aikaväleillä. Esimerkiksi jos osakkeiden hinta osuu hintahaitarin alareunaan, on treidaajan tarkoitus ostaa osaketta sillä odotuksella että osakkeen hinta nousee tukitasosta takaisin ylöspäin. 

Kontrakauppa-strategia eli Contrarian traidingin tarkoituksena on käydä kauppaa trendin vastaisesti eli jos osake nousee hetkellisesti todella voimakkaasti kyseinen treiderin tarkoituksena on tehdä voittoa myymällä osaketta lyhyeksi ja odottaa sen laskevan nopeasti. Tämän strategian onnistumisen idea perustuu oletuksiin, että osake on hetkellisesti ylisotettua sekä aiemmin ostaneet haluavat kotiuttaa voittojaan sekä myydä osakkeensa. Kyseinen strategia on erittäin riskialtista joten aloittelevalle treidaajalle tämä strategia ei ole välttämättä paras vaihtoehto. 

Arbitraasi-strategian ideana on käyttää hyödyksi markkinoiden hinnoitteluvirheitä. Arbitraasi strategialla voidaan saada voittoa ilman mahdollisi riskejä, sillä kyseisen tilanteen hyödyntäminen johtaa tehokkaiden markkinoiden syntyyn. Arbitraasilla tarkoitetaan kyseisen kohteen samanaikaista ostamista ja myymistä eri hintaan. Sitä kutsutaan kaupaksi, jonka voiton syntyminen tapahtuu eri markkinapaikkojen hintojenerotuksen hyödyntämisestä. Tarkoituksena on ostaa tuote halvimmalla hinnalla ja myydä se paikassa josta siitä saadaan korkein hinta.  

Mikä on päiväkauppa? 

Päiväkauppaa tekee sijoittajat, eli treidaajat jotka eroavat perinteisistä sijoittajista sijoitushorisontin perusteella. Perinteisillä sijoittajilla sijoitusaika on usein kuukausia tai vuosia, kun taas treidaajat eli päiväkaupan tekijät tekevät kauppaa yhden päivän sisällä eikä heidän tarkoituksena ole  jättää positioitaan auki yön yli. Voidaan puhua, että treidaajien tarkoituksena on tehdä kauppaa lyhyellä aikavälillä sekä heidän valitsema strategian tulee tuottaa tulosta nopealla aikavälillä position aukaisemisesta. Kun ensimmäinen pörssipäivä on käyty, he lähtevät seuraavaan päivään taas puhtaalta pöydältä. Kun puhutaan swing traiderista, voidaan sitä sanoa sijoittajan ja treidaajan välimuodoksi. Sillä kyseinen strategia perustuu siihen, että positioita voidaan pitää auki jopa päiviä tai viikkoja. 

Itsessään päiväkaupan tekeminen vaatii tuhansia tunteja aikaa, sillä markkinoita tulee seurata jatkuvasti. Suurin osa treidaajista on rakentanut oman treidaamisen työkalunsa sekä kaupankänytijärjestelmän eli algoritminsa. Se käytännössä tekee treidaajan puolesta kauppaa automaattisesti ennaltamääriteltyjen parametrien mukaan. 

Yleisesti päiväkauppaan sopivimmat tuotteeet ovat osakkeet sekä erilaiset johdannaiset futuurit. Treidaajille tärkein on likvidi markkina, jota suurinosa osakkeista sekä futuureista tarjoaa.